Kích hoạt bảo hành

Mời quý khách nhắn tin vào Facebook của Máy đọc sách Tốt để kích hoạt bảo hành: m.me/maydocsach.official

Nội dung:

  • Ảnh chụp serial của máy
  • Tên
  • Số điện thoại

Cách xem serial của máy đọc sách

Kindle

Serial của máy được ký hiệu là DSN, được in cùng với mã vạch dưới đáy vỏ hộp.

Serial cũng có thể kiểm tra trong phần Menu > Menu > Device Info trên máy đọc sách Kindle.

Kobo

Serial của máy được ký hiệu là S/N, in cùng mã vạch ở tem dán trên hộp

Serial cũng có thể kiểm tra ở Settings > Device Information.