Pocketbook Inkpad Lite

(đánh giá) 0 đã bán

6.990.000

  • Màn hình E Ink Carta™ 9.7-inch
  • SMARTlight điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu của màn hình
  • Phím chuyển trang
650.000