Rất đơn giản, bạn chỉ cần chạm vào 2 góc của màn hình: góc trên bên trái và góc dưới bên phải.

Ảnh chụp màn hình sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ máy. Bạn có thể kết nối Kindle với máy tính để lấy được ảnh chụp màn hình.

Ví dụ về ảnh chụp màn hình: