Hướng dẫn sử dụng Kindle P4: Cài đặt Từ điển, font chữ

Cài từ điển cho Kindle và font cho Kindle

Cài từ điển cho Kindle

Bước 1: Bạn cần tải từ điển tại đây: từ điển cho Kindle.
Bước 2: Kết nối Kindle với máy tính bằng cáp USB
Bước 3: Copy từ điển đã tải ở bước 1 vào thư mục documents/dictionaries bên trong ổ đĩa Kindle.

Cài thêm font chữ cho Kindle

Bước 1: Kết nối Kindle với máy tính bằng cáp USB
Bước 2: Tạo thư mục fonts bên trong ổ đĩa Kindle nếu chưa có
Bước 3: Copy font vào thư mục fonts bên trong ổ đĩa Kindle.

Theo dõi fanpage Máy Đọc Sách TốtCộng đồng máy đọc sách
để luôn cập nhật tin tức và sách nhanh nhất!