Kindle Oasis có thêm màu Champagne Gold

Kindle Oasis 2017 Champagne Gold

Amazon vừa bổ sung thêm màu mới cho Kindle Oasis 2017, đó là màu Champagne Gold.

Máy sẽ được chính thức bán ra ngày 22/3 tới.

2017 Champagne cũng sẽ có mặt tại MayDocSachTOT.com vào cuối tháng 3.

Champagne-Gold-Kindle-Oasis_BackFront