Hướng dẫn cài đặt từ điển và font tiếng Việt cho Kobo

font tiếng Việt cho Kobo

Máy đọc sách Kobo không dễ sử dụng như Kindle, sau khi mua về bạn thường phải sửa lỗi font chữ tiếng Việt và cài thêm từ điển Anh – Việt cho Kobo.

Nhưng nếu chinh phục được những rào cản nhỏ này, bạn sẽ thấy Kobo rất hấp dẫn.

Tải các file cài đặt tại

mdst.me/caikobo

Hướng dẫn cài đặt font tiếng Việt cho Kobo

B1: Vào ổ KOBO eReader, tạo thư mục “fonts”

B2: Copy tất cả font vừa tải về vào thư mục “fonts” vừa tạo

Hướng dẫn cài đặt từ điển cho Kobo

B1: Vào ổ KOBO eReader

B2: Vào thư mục “dict”

B3: Copy thư mục từ điển vừa tải về vào

Như vậy là đã xong cài đặt font tiếng Việt và từ điển cho Kobo. Bạn ngắt kết nối máy, rút dây sạc và trải nghiệm thôi ạ.

Video hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi fanpage Máy Đọc Sách TốtCộng đồng máy đọc sách
để luôn cập nhật tin tức và sách nhanh nhất!