BOOX Note Air 2

(đánh giá) 6 đã bán

13.290.000

700.000
1 × Củ sạc chính hãng Boox 5V-3A

Cho phép đặt hàng trước

225.000
450.000
450.000