Boox Nova 3 Color

10.790.000

Có sẵn hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Bao da Boox Nova 2
350.000 300.000