Bộ 5 ngòi thay thế cho bút cảm ứng Wacom

400.000

Đầu ngòi thay thế cho bút cảm ứng của máy đọc sách Onyx BooxLikebook

  • Thay lẻ 1 đầu: 100K
  • Cả bộ: 400K