BOOX Note 10.3″

9.590.000

Boox Note đã được thay thế bởi Boox Note 2 mạnh mẽ hơn nhiều.

Boox Note 2