Boox Nova 2

8.590.000 8.290.000

🌟 Ra mắt ngày 26/03/2020

✅ Đặt trước tại MayDocSachTOT.com từ hôm nay

👍 Giá đặt hàng trước 31/3: 8.290.000đ

👉 Giá từ 1/4: 8.590.000đ

Dự kiến hàng về Việt Nam vào giữa tháng 4